Tidsregistrering

Den 23. januar 2024 vedtog Folketinget en ny lov, der forpligter danske virksomheder til at give medarbejdere mulighed for tidsregistrering af deres arbejdstid. Loven får betydning for alle arbejdsgivere og vil kræve nye systemer for mange virksomheder.

Formålet med loven er at sikre, at medarbejdere får retfærdig kompensation for den tid, de bruger på arbejde og at arbejdsgivere overholder arbejdstidsreglerne.

Klar til udrulning fra d. 9 Juni 2024.

Vores løsning til dig

Opfyld den nye tidsregistreringslov med Uniconta Work – en tidsregistrering app der håndterer de nye lovkrav.

 

Vores løsning til dig

Med Uniconta Work får du:

Digital tidsregistrering i få, enkle trin:
Uniconta har taget hul på udviklingen af en nytænkende tidsregistrerings app, som er nøje tilpasset de kommende krav til registrering af arbejdstid:

- Fuld lovmæssig overensstemmelse af de nye krav for tidsregistrering
- Intuitiv brugerflade der gør det nemt at registrere timer uden besvær
- Alt gemmes og registreres automatisk direkte i Uniconta

Du og dine medarbejdere får fuldt overblik over arbejdstid, fravær, feriedage mv. og alle data er altid tilgængelige online i Uniconta.

Alt gemmes i 5 år, præcis som loven foreskriver.

Grundlæggende om tidsregistreringsloven

I Danmark er der lagt et særdeles fokus på korrekt tidsregistrering gennem ‘Arbejdstidsdirektivet’, som skal sikre ansattes rettigheder og sundhed. Tidsregistreringslovens kerne ligger i at beskytte medarbejdere gennem overvågning af arbejdstid, sikkerstilling af pauser og hensigtsmæssig fordeling af arbejdsbyrden. Derfor skal arbejdsgivere nu give medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid i et tidsregistreringssystem.

Helt overordnet betyder den nye lov:

- Virksomheder skal have et system til at registrere arbejdstid på et pålideligt grundlag.
- Alle medarbejdere skal have mulighed for at håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.
- Systemet skal være tilgængeligt for kontrol for at sikre, at kravene overholdes.

Tidsregistreringslovens formål:

Den nye lov om tidsregistrering har til formål at gøre det lettere for virksomheder at dokumentere, at de overholder arbejdstidsloven. Derfor skal den nye lov om tidsregistrering sikre, at virksomheder overholder arbejdstidsreglerne:

- Du må ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit per uge i en periode på fire måneder.
- Du skal have en daglig hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for 24 timer.
- Du har ret til et ugentligt fridøgn.

Kilde: Medarbejder- og kompetencestyrelsen

Hvad indebærer de kommende tidsregistreringsregler?

I sidste ende sikrer loven om tidsregistrering, at retfærdighed er i højsæde. Ved at dokumentere arbejdstid nøjagtigt faciliteres en fair behandling af medarbejdere, samtidig med at man overholder arbejdsmiljøreglerne.

Det er derfor afgørende at kende til de specifikke regler for dokumentation og overholdelse af arbejdstid, som inkluderer pauser samt start og slut på arbejdsdagen.

Implementering af et pålideligt system er ikke kun et juridisk krav men også en investering i en mere effektiv arbejdsgang og arbejdsmiljø.

Det kan være uoverskueligt at navigere i de mange regler for tidsregistrering, men med en moderne og compliant løsning, sikrer man både overholdelse af loven og en strømlinet proces. En systematisk tidsregistrering giver gennemsigtighed og skaber tillid mellem arbejdsgivere og ansatte, samtidig med at dataindsamlingen danner et solidt grundlag for lønberegning, projektstyring og ressourceallokering.

Hvordan opstod loven?

I 2019 fastslog EU-Domstolen, at medlemslandene er forpligtede til at sikre, at arbejdsgivere etablerer et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system til registrering af arbejdstidens daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.

Som medlemsland er Danmark forpligtet til at efterleve EU’s lovgivning. Derfor skal Danmark og alle andre medlemslande implementere det ved lov.

Ring til Dorte ved spørgsmål

Mail: info@kontorsyd.dk
Telefon: 7412 3200

Prøv Uniconta gratis i 30 dage

Tilmeld dig en gratis prøveperiode direkte hos Uniconta.

Hvad betyder loven for dig som arbejdsgiver?

For at overholde tidsregistreringsloven skal virksomheder implementere et tidsregistreringssystem, der som minimum skal kunne:

- Registrere og dokumentere medarbejdernes arbejdstid.
- Gøre oplysningerne tilgængeligt for kontrol.
- Give medarbejdere adgang til at tilgå oplysningerne.
- Gemme oplysningerne i 5 år.

Hvilke regler skal arbejdsgiver overholde?

For at sikre overensstemmelse med lovgivningen er det essentielt at følge alle juridiske krav til tidsregistrering nøje. Det er ikke blot en formalitet, men en nødvendighed for at undgå sanktioner og opretholde en velfungerende virksomhed:

Dokumentation og opbevaring: 

- Nøjagtig dokumentation er fundamentet for overholdelse af tidsregistreringslovkravene. Det skal være muligt at redegøre for, hvorledes tidsregistreringen er foretaget.

- Lovgivningen kræver, at alle data om medarbejdernes arbejdstid opbevares forsvarligt. Det betyder sikkert og tilgængeligt for eventuel kontrol af myndighederne. Denne praksis skal overholdes uden undtagelser for at undgå retslige konsekvenser.

- I Danmark skal virksomheder eksempelvis opbevare tidsregistreringer i fem år, hvilket gør det afgørende at anvende et pålideligt lagringssystem.

- Lovkravet kan simplificeres ved at benytte digitale tidsregistreringssystemer. De kan automatisere lagringen og gøre det nemt at arkivere og hente data, hvilket sikrer effektivitet og efterlevelse af lovgivningen.

- Det er altid jeres ansvar som virksomhed at sikre, at opbevaring og dokumentation overholder disse regler.

Konsekvenser ved manglende overholdelse

Arbejdstilsynet foretager løbende inspektioner, og manglende overholdelse af tidsregistreringsloven kan medføre alvorlige sanktioner såsom påbud og straksbøder.

Det kan resultere i en tvungen ændring af arbejdsgange, som både kan være omkostningsfuld og tidskrævende.

Husk, din virksomheds evne til at overholde disse regulativer er afgørende. Det er vores klare anbefaling, at etablere robuste processer for at sikre kontinuerlig overensstemmelse og undgå fremtidige sanktioner.

Har du ikke et tidsregistreringssystem? Prøv Uniconta

Hvis din virksomhed ikke allerede kan håndtere de nye lovkrav, er det vores klare anbefaling, at I kommer i gang hurtigst muligt.

Uniconta Time, som er Unicontas tidsregistreringssystem, tilbyder alle nødvendige funktioner for at overholde de kommende krav i den nye tidsregistreringslov. Her kan man registrere tid, fravær, ferie samt kørsel – og mere til.

Derudover bliver alt gemt i 5 år, præcis som loven foreskriver. 

Har du kun behov for at leve op til kravene om tidsregistrering?

Vi er i fuld gang med at udvikle en ny app, så Uniconta kunder, der ikke anvender Time, også får mulighed for at leve op til de nye krav.

Vi garanterer, at Uniconta vil være et godkendt tidsregistreringssystem, som automatisk overholder alle love og regler, når den nye lov træder i kraft den 1. juli 2024.

Med Uniconta er din virksomhed klar til at navigere i de nye lovkrav med et økonomisystem, der kan håndtere kravene i den nye tidsregistreringslov.

Prøv Uniconta gratis i 30 dage

Tilmeld dig en gratis prøveperiode direkte hos Uniconta. 

Kontakt os idag