Persondatapolitik

Kontor Syd indsamler kun de oplysninger, som du selv giver tilladelse til, vi bruger dem til at kunne sende dig vores nyhedsbreve. I visse tilfælde videregiver vi dem til andre partnere og leverandører der er involveret i leveringen af ydelsen / ordrerene. 

Indsamling af personlige oplysninger

Vi indsamler kun oplysninger om dig, når du aktivt tilmelder dig vores nyhedsbrev. De personlige oplysninger, vi indsamler, er dit navn og din e-mailadresse.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi bruger oplysningerne til at kunne sende dig vores nyhedsbreve. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre. Du har altid mulighed for at afmelde vores nyhedsbreve.

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og beskytter dig mod at uvedkommende får adgang til dine persondata.

Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig og du har selvfølgelig ret til at få korrigeret eller slettet dine personlige oplysninger.

Vil du ændre dine oplysninger

Skriv til vores dataansvarlige Jan Sørensen: dataansvarlig@kontorsyd.dk og angiv personoplysninger i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette de personlige oplysninger, som vi har om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

GDPR

Hos os anerkender vi vore kunders og vore ansattes ret til beskyttelse af persondata. Vi forpligter os til at efterleve GDPR forordningen og den deraf følgende lovgivning. Vi er forberedt til forordningens ikrafttræden til maj 2018. Vi har med henblik herpå gennemgået alle vores processer, hvor vi databehandler persondata på vegne af vores kunder og medarbejdere for at sikre og garanterer at reglerne i GDPR efterleves. 

I forbindelse med ovenstående, er GDPR processen blevet dokumenteret i et anerkendt system. For at kvalitetssikre den løbende databeskyttelse og opfyldelse af alle krav i GDPR, har vi opsat interne kontroller for løbende at sikre compliance. Vi har også forberedt vores medarbejdere på den nye forordning, så de har den fornødne viden og kompetencer til at overholde GDPR i deres daglige arbejde med vores kunder.

Vi kan dele dine oplysninger med vores partnere og leverandører – og med andre tredjeparter, der er involveret i levering af ydelsen / ordrerne.

Retningslinjer for konkurrencer

Generelle retningslinjer for konkurrencer på sociale medier.

Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af det pågældende sociale medie.
Du må ikke være ansat i Kontor Syd.
Du kan ikke bytte præmien til kontanter eller andre produkter.
Du må kun deltage én gang pr. konkurrence. Flere tilmeldinger kan medføre, at samtlige af dine tilmeldinger bliver ugyldige.
Kontor Syd forbeholder sig retten til at finde en ny vinder, hvis den første vinder ikke vender tilbage på beskeden om at have vundet inden for 24 timer.

Kontor Syd har ret til at anvende uploadede billeder i forbindelse med markedsføring samt offentliggøre dit navn, hvis du vinder en konkurrence.
Kontor Syd forbeholder sig retten til ikke at udlevere den vundne præmie, hvis deltageren ikke opfylder de betingelser, vi nævner her.

Kontor Syd forbeholder sig retten til, når som helst, at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen (inklusive alle præmier), hvis der er nogen grund til, at vi ikke kan gennemføre konkurrencen som beskrevet.

Kontor Syd betaler præmieafgiften til staten i forbindelse med præmien.
Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at Kontor Syd gemmer de afgivne oplysninger til brug for lodtrækning. Når konkurrencen er slut, sletter vi oplysningerne. Kontor Syd videregiver ikke og sælger ikke oplysningerne til tredjepart.

Kontor Syd påtager sig ikke noget ansvar vedrørende præmien, hverken i forhold til mangler eller produktansvar.