Miljøpolitik

Einstein sagde engang: “Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte til at skabe dem.” Og der er efterhånden ingen tvivl om, at vi mennesker har skabt massive problemer for os selv med den måde, vi både bruger og bortskaffer ressourcer på. Problemer for naturen, for klimaet og ultimativt … for os selv.

Hos Kontor Syd arbejder vi for at øge trivsel, arbejdsglæde og effektivitet hos vores kunder. Vores indretningsløsninger, kontorforsyning og it-services skal gøre det lettere for kunderne at drive virksomhed og bedre for deres medarbejdere at gå på arbejde.

Vi er nødt til at tænke nyt, og vi er nødt til at tænke os om.

Og vigtigst af alt: Vi er nødt til at handle.

Og med vi, mener vi også Kontor Syd. Med afsæt i FN’s 17 Verdensmål vil vi arbejde målrettet sammen med kunder og leverandører på at reducere ressource- og energiforbrug og på at fremme sundhed, trivsel og bæredygtighed. Vi vil tage ansvar, fordi vi kan.

Vi gør allerede meget. Vi er en del af Sønderborg Kommunes ambitiøse Project Zero, der handler om at skabe økonomisk vækst og nye grønne jobs i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund. Vi har skiftet gas ud med fjernvarme, skiftet lyskilder ud til LED og i det hele taget reduceret vores forbrug af både el, vand og varme. Vi genanvender emballage og arbejder med bæredygtig bortskaffelse af pap, papir og elektronik. Vi er konstant på udkig efter producenter og leverandører af bæredygtige kontormøbler og -artikler.

Det handler om miljø og mennesker

Vi har gjort meget. Nu vil vi videre, og vi har masser af muligheder. Kunderne stiller i stigende grad krav til os og til bæredygtigheden i de produkter og løsninger, vi leverer. Pris er på flere måder blevet en mere langsigtet faktor, og energiforbrug bliver indregnet som en parameter i investeringerne. Efterspørgslen på bæredygtige løsninger og produkter stiger.

Samtidig har vi masser af leverandører, der, ligeledes tilskyndet af udviklingen i kundernes krav og forventninger, udvikler nye bæredygtige løsninger inden for alt fra kontorstole til kaffe. Vores opgave er i endnu højere grad at matche deres udbud med kundernes efterspørgsel.

At hjælpe kunderne med at blive mere bæredygtige ved at finde og vise dem de nye muligheder, der hele tiden opstår for at indrette og drive deres virksomhed med mindst muligt belastning af både miljø og mennesker.

Hvad så nu

Ét er, hvad vi kan gøre for at fremme udviklingen og salget af bæredygtige produkter og påvirke vores kunder til i endnu højere grad at investere i løsninger, der gavner både klima, miljø og mennesker. Noget andet er, hvad vi yderligere kan gøre internt.

Vi kan blive endnu bedre til at sortere affald, reducere madspild og minimere vores forbrug af papir, pap, plast og andre ressourcer. Måske skal vi arrangere events, hvor vi hjælpes ad med at rydde op på strande og i grøftekanter? Hvad synes du? Bæredygtighed bliver i stadig stigende grad et strategisk fokusområde for Kontor Syd, og vi har brug for alle idéer og input til, hvordan vi kan arbejde videre med det. Også dine.

Certifikater

Har du spørgsmål - så kontakt mig gerne. Jeg svarer så hurtigt jeg kan

Direktør og ejer, Jan Sørensen