Generelt

Kontorsyd.dk ejes og drives af:

Kontor Syd A/S

CVR nr.: 11753809

Elholm 2

6400 Sønderborg

E-mail: salg@kontorsyd.dk

Tlf. nr.: 7412 3200

Etablerings år: 1987

 

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne finder nedenstående betingelser anvendelse.

Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra sælgers hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet. Kontroller altid producentens egen hjemmeside for at få nyeste produktdata.

 

Pris

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser angives eks. statsafgifter, eks. emballage, ab sælgers plads.

 

Ekspeditionsgebyr/miljøtillæg
Alle fakturaer påføres et ekspeditionsgebyr/miljøtillæg på kr. 28,00 ekskl. moms. 

 

Betaling

På Kontorsyd.dk kan der betales med;

Dankort  
Visa/Dankort (DK)  
MasterCard (DK)  
Maestro  
Visa (DK)  
American Express  
VISA Electron  
JCB  

 

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Kontorsyd.dk. Der trækkes ikke et større beløb end det du har godkendt ved købet.

Enhver betaling er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.

Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 5 % p.a. af den del af købesummen som ikke er betalt. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.

 

Levering

For at få din(e) vare(r) leveret, skal du betale fragt. Uanset pris og/eller størrelse af varen, betales der i fragtgebyr DKK 49,00 inkl. moms.

Dog gælder der ved samlet køb over DKK 499,00 inkl. moms, at fragtgebyret frafalder.

Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en ”cirka leveringstid”. 

Leveringstiden kan forventes at være mellem 1-3 hverdage.

Vi leverer kun pakker i Danmark. Her er Danmark defineret som Jylland, Fyn, Sjælland samt brofaste øer.

 

Forsendelse

Uden forudgående instruks vælges transportmiddel og vej efter sælgers bedste skøn.

Forsendelser kan ske med en eller flere af følgende;

-       Post Nord

-       Egne chauffører

-       Direkte via leverandøren

 

Returnering

ERHVERVSKUNDER (CVR NR)

Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 10 %.

 

Returnering

PRIVATKUNDER (CPR NR)

Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.
Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for varer såsom større tavler/whiteboards og kontormøbler såsom stole, borde og reoler.

Udgifterne for returnering af disse varetyper forventes højst at beløbe sig til ca. DKK 312,50[1] ved brug af Post Nord.

Udgifterne for returnering af varer der er større end de angivne max. mål- og vægtbegrænsninger ved Post Nord kan der forventes krav om brug af fragtfirma.

[1] http://www.postnord.dk/quick-finder/portoberegner?integration=FindPrices&skift=breve&vaegtID=1&brevPriszoneID=48

 

Fortrydelsesret

PRIVATKUNDER (CPR NR)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på Kontorsyd.dk.

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt under én ordre.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, du:

  1. Har modtaget din vare
  2. Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
  3. Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare der består af flere partier eller dele

 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail: salg@kontorsyd.dk eller brev til: Kontor Syd A/S, Elholm 2, 6400 Sønderborg, att. Kontorsyd.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

 

 Varer undtaget fortrydelsesretten

  1. Vi anbefaler, du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.
  2. Såfremt forseglingen på software, lyd/billedoptagelser, tonere / blækpatroner og kabler brydes, bortfalder fortrydelsesretten.  
  3. Såfremt software produkter på nogen måde er registreret på producentens hjemmeside, bortfalder fortrydelsesretten
  4. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  5. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
  6. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen

 

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

Særligt vedrørende printerpatroner

OBS: Du skal være opmærksom på, at hvis du fjerner/bryder folien, forseglingen eller forsøger at indsætte printerpatronen i printeren, er der sket en værdiforringelse af produktet, og du kan derfor ikke være sikker på at modtage din fulde købesum retur.

Brydes yderemballagen og patronen eksponeres, vil patronen efterfølgende have en meget beskeden værdi, eller være helt værdiløs.

Hvis du vil være sikker på at modtage hele købesummen retur, skal du derfor undgå at bryde yderemballagen på printerpatroner.

Det er altid en god ide at sikre sig, at det er de rigtige patroner der er bestilt, inden du tager hul på yderemballagen – er du i tvivl, så spørg os.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: Kontor Syd A/S, Elholm 2, 6400 Sønderborg, att. Kontorsyd.dk

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere varen personligt på ovenstående adresse.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen – også ved personlig indlevering.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Ekspeditionen går hurtigere, hvis du udfylder vores standardfortrydelsesformular.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

 

Annullering

Annullering af ordre på specialfremstillede varer accepteres ikke.  

 

Fortrydelsesret ERHVERVSKUNDER (CVR NR)

Der er ikke fortrydelsesret ved erhvervskøb.

 

Installation/ibrugtagning

Ønsker køber vejledning i betjening af udstyr og programmel kan der træffes aftale om konsulentbistand, der betales som regningsarbejde.

 

Reklamationer

ERHVERVSKUNDER (CVR NR)

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler.

Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke inden for den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

PRIVATKUNDER (CPR NR)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på Kontorsyd.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret, hvis der er noget galt med varen. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen skal sendes til: Kontor Syd A/S, Elholm 2, 6400 Sønderborg, att. Kontorsyd.dk

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

Ansvarsfraskrivelse

For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste - der påføres køberen på grund af materiale- og fabrikationsfejl, hardware- og softwarefejl, samt for beskadigelse/tab af data og/eller programmer påtager sælger sig ingen erstatningspligt. Herunder krav som følge af virus-/hackerangreb, uanset omfanget eller arten heraf, uanset hvorledes angrebet er overført eller viderebragt eller som aftalens ydelser skulle have forhindret. Virus-/hackerangreb defineres som ondskabsfuld software eller andre programmer, data eller koder (inklusiv, men ikke begrænset til, "orme", "logic bombs" eller "trojanske heste") der kan sprede sig selv eller kan blive produceret ved hjælp af data medier eller netværk af en hver art inklusiv Internettet, og som indeholder eller kan udlæse destruktive eller fejlproducerende funktioner.

For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret, herunder privatkunders 24 måneders reklamationsret i henhold til Købeloven. 

 

Ejendomsret

Det solgte (inkl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

 

Leveringstid og force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælger eller sælgers leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælger eller sælgers leverandørers muligheder for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. 

 

Værneting og lovvalg

Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister, og enhver retssag vil efter sælgers valg kunne anlægges ved Retten i Sønderborg/Vestre Landsret. Voldgift kan aftales. 

 

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, telefon nummer og mailadresse.
Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varer til dig.
Personoplysningerne registreres hos Kontor Syd A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige på kontorsyd.dk er Kontor Syd A/S.

Som registreret hos Kontor Syd A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Kontor Syd A/S via e-mail: salg@kontorsyd.dk

 

Klagegang - kun PRIVATKUNDER (CPR NR)

Hvis du vil klage over dit køb, skal du kontakte salg@kontorsyd.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr

 

Salgs- og leveringsbetingelserne er senest opdateret SEP 2017.

 

Standard fortrydelsesformular

 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

 

 

Til

Kontor Syd A/S

Elholm 2

6400 Sønderborg

Att.: Kontorsyd.dk

salg@kontorsyd.dk

 

Jeg

 

Navn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Telefon:

Email:

 

Meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

 

Vare:

Fakturanummer:

Bestilt den:

Modtagelsesdato:

 

 

 

Dato:

 

 

Underskrift

(kun såfremt formularens indhold meddeles på papir)


Copyright © Kontor Syd A/S - Alt indhold på siden, herunder billeder, produktinformation, tekst m.v. tilhører Kontor Syd A/S, og intet indhold fra siden må gengives uden tilladelse