Miljøpolitik

Bæredygtighed handler både om miljø og mennesker

 

Hos Kontor Syd arbejder vi for at øge trivsel, arbejdsglæde og effektivitet hos vores kunder. Vores indretningsløsninger, kontorforsyning og it-services skal gøre det lettere for kunderne at drive virksomhed og bedre for deres medarbejdere at gå på arbejde.

 

Med afsæt i FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling vil vi styrke indsatsen for, at både vi, vores kunder og vores leverandører nedbringer ressource- og energiforbrug og tager hensyn til både miljø og mennesker.

 

Einstein sagde engang: “Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte til at skabe dem.” Og der er efterhånden ingen tvivl om, at vi mennesker har skabt massive problemer for os selv med den måde, vi både bruger og bortskaffer ressourcer på. Problemer for naturen, for klimaet og ultimativt … for os selv.

FN's verdensmål

- vi tager ansvar

 

 

Vi er nødt til at tænke nyt, og vi er nødt til at tænke os om.
Og vigtigst af alt: Vi er nødt til at handle.

 

Og med vi, mener vi også Kontor Syd. Med afsæt i FN’s 17 Verdensmål vil vi arbejde målrettet sammen med kunder og leverandører på at reducere ressource- og energiforbrug og på at fremme sundhed, trivsel og bæredygtighed. Vi vil tage ansvar, fordi vi kan.

Vi gør allerede meget. Vi er en del af Sønderborg Kommunes ambitiøse Project Zero, der handler om at skabe økonomisk vækst og nye grønne jobs i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund. Vi har skiftet gas ud med fjernvarme, skiftet lyskilder ud til LED og i det hele taget reduceret vores forbrug af både el, vand og varme. Vi genanvender emballage og arbejder med bæredygtig bortskaffelse af pap, papir og elektronik. Vi er konstant på udkig efter producenter og leverandører af bæredygtige kontormøbler og -artikler.

Og vi vil videre

Vi har gjort meget. Nu vil vi videre, og vi har masser af muligheder. Kunderne stiller i stigende grad krav til os og til bæredygtigheden i de produkter og løsninger, vi leverer. Pris er på flere måder blevet en mere langsigtet faktor, og energiforbrug bliver indregnet som en parameter i investeringerne. Efterspørgslen på bæredygtige løsninger og produkter stiger.

Samtidig har vi masser af leverandører, der, ligeledes tilskyndet af udviklingen i kundernes krav og forventninger, udvikler nye bæredygtige løsninger inden for alt fra kontorstole til kaffe. Vores opgave er i endnu højere grad at matche deres udbud med kundernes efterspørgsel. At hjælpe kunderne med at blive mere bæredygtige ved at finde og vise dem de nye muligheder, der hele tiden opstår for at indrette og drive deres virksomhed med mindst muligt belastning af både miljø og mennesker.

Hvad så nu?

Ét er, hvad vi kan gøre for at fremme udviklingen og salget af bæredygtige produkter og påvirke vores kunder til i endnu højere grad at investere i løsninger, der gavner både klima, miljø og mennesker. Noget andet er, hvad vi yderligere kan gøre internt.

Vi kan blive endnu bedre til at sortere affald, reducere madspild og minimere vores forbrug af papir, pap, plast og andre ressourcer. Måske skal vi arrangere events, hvor vi hjælpes ad med at rydde op på strande og i grøftekanter? Hvad synes du? Bæredygtighed bliver i stadig stigende grad et strategisk fokusområde for Kontor Syd, og vi har brug for alle idéer og input til, hvordan vi kan arbejde videre med det. Også dine. Så lad os høre dine idéer. Og lad os hjælpes ad for både miljøets, klimaets og hinandens skyld.

Certifikater

SVANEN

De to officielt anerkendte miljømærker i Danmark: Svanen og Blomsten. Giver garanti for: At produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori.  At der er taget hensyn til din sundhed. At kvaliteten er god.

Ø-mærket 

Angiver at varen er dansk statskontrolleret økologisk.

Den Blå Engel – Der Blaue Engel

Sættes på varer, der i sammenligning med andre varer inden for varegruppen, er de mest miljøvenlige. Reglerne for at få mærket er fastlagt med udgangspunkt i en vugge-til-gravvurdering.

Fairtrade – Max Havelaar

Max Havelaar, også kaldet Fairtrade, er en international mærkningsordning. Målet er gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder. Miljøet skånes desuden til en vis grad, og der udbetales en ekstra bonus, hvis varerne er økologiske.

BLOMSTEN 

De to officielt anerkendte miljømærker i Danmark: Svanen og Blomsten. Giver garanti for: At produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori.  At der er taget hensyn til din sundhed. At kvaliteten er god.

MILIEUKEUR

Det hollandske miljømærke - svarer til Svanemærket i Norden og Den Blå Engel i Tyskland. Betyder at produktet er mindre skadeligt for miljøet sammenlignet med andre produkter i samme kategori.

EU’s økologimærke

Det fælles mærke for økologiske produkter i EU svarer til det danske røde Ø-mærke. Alle økologiske emballerede fødevarer fra EU skal være mærket med EU’s økologilogo. Det røde danske Ø-mærke må fortsat benyttes, men ikke uden EU’s økologiske mærke ved siden af.

Certificeret komposterbart

 Materialet eller produktet kan med andre ord kompostere, og det kan og må indgå i naturlige kredsløb, uden at skade disse miljøer med kemi og andet, som ikke hører til på marker, i haver og hvor vi ellers ville benytte kompost. 

RESY

Er en "paraplyorganisation" for flere tyske indsamlingssystemer inden for området: transportemballage fremstllet af pap. RESY's logo er et kontrolmærke, der indikerer, at emballagen kan genvindes. Emballageproducenten indgår kontrakt med RESY og får tildelt et firecifret licensnummer, der skal anføres på emballagen sammen med RESY's logo.

NF Environnement

En frivillig fransk certificering udstedt af AFNOR Certification. For at opnå NF Environnement mærket skal produktet opfylde en række kriterier for økologi og anvendelse.

ENERGY STAR

Energy Star er en frivillig energimærkningsordning, som kan bruges på det mest energivenlige it- og computerudstyr - fx computere, computerskærme og printere.

PEFC

Mærket minder om FSC-mærket. Det stiller krav til produktionen af tømmer og andre skovprodukter, men ikke til den efterfølgende forarbejdningsproces til papir, møbler og andre produkter.

Der Grüne Punkt

Duales System Deutschland med mærket "Der Grüne Punkt" står for indsamling og genvinding af brugt emballage i Tyskland. Mærket bruges desuden i 25 andre europæiske lande og er således det mest benyttede mærke i verden.

PCF (Process Chlorine Free)

Papir mærket med PCF betyder, at fibrene er genbrugsfibre, og at man ikke har bleget fibrene eller at genblegningen blev foretaget uden brug af klorderivater. Selvom der ikke anvendes blegningsstoffer, vil fibrene typisk indeholde rester fra blegning af de originale, nye fibre.

GS

”Geprüfte Sicherheit” eller GS-mærket er et frivilligt certificeringsmærke til teknisk udstyr. Det betyder at udstyret opfylder tyske og, hvis det er tilgængeligt, europæiske sikkerhedskrav til sådanne anordninger. TÜV/GS mærke viser at vores produkter er blevet vurderet med hensyn til sikkerhed og kvalitet af TÜV Rheinland.

Paper by nature

Paper by nature miljømærket gælder for forarbejdede papirprodukter som konvolutter, bøger, hæfter og arkiveringsprodukter. Det tager hensyn til produktets potentielle miljøpåvirkninger.

Astma-Allergi
Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for et bedre liv for alle med astma og allergi, deres pårørende og dem, der brænder for sagen.

Astma-Allergi
Nordic

Produkter med Asthma Allergy Nordic er vurderet efter de samme principper, som bruges i allergimærket Den Blå Krans, og i mærkets logo ses Astma-Allergi Danmarks velkendte blå krans som bærende element.​

Fornybare ressourcer

Dette mærke er givet til varer der er lavet af naturmaterialer eller af rester fra landbrugsproduktionen. Dermed materialer der vokser op på ny, og indgår i et naturligt kredsløb. 

Genbrug 75%

Mærket er givet til varer der er lavet af mindst 75 % genbrugsmateriale.
Vi hos Antalis har vurderet at disse varer belaster miljøet mindre da recirkulation er en vigtig del af verdensmålene, og dermed også et vigtigt punkt på vores dagsorden. 

PVC-fri

PVC er en plastiktype, der ofte anvendes i kabler og som belægning på elektriske komponenter. For at gøre materialet tilstrækkeligt blødt tilsættes blødgørere, hvoraf de mest almindelige er phtalater. Phtalater mistænkes for at være hormonforstyrrende, årsag til flere kroniske sygdomme og for at kunne give fosterskader. PVC skal bortskaffes separat, og det kan være dyrt, og samtidig afgiver det dioxiner ved afbrænding.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er et international, privat miljømærke, der viser, at der er taget miljømæssige og bæredygtige hensyn under produktionen. Det findes typisk på kakao, kaffe og te. Rainforest Alliance er en amerikansk miljøorganisation, der arbejder for at bevare dyreliv og miljø i verdens regnskove og for at sikre biologiske systemer og bæredygtig udvikling. Foreningen Rainforest Alliance arbejder også for at fremme forholdene for arbejdere og deres lokalsamfund.

UTZ

UTZ Certified er en nonprofit organisation og mærkning med henblik på at skabe betingelser for en bæredygtig produktion af kaffe, kakao, te, Roiboos te, palmeolie og bomuld. Gennem uddannelse og information har landmændene mulighed for at forbedre deres produktivitet, produktkvalitet og effektiviteten af omsorg for mennesker og miljø. Det giver dem mulighed for at producere større mængder til lavere omkostninger og øge levestandarden i landdistrikterne.

Made in Green

Oeko-Tex er et sporbart produktmærke til alle slags tekstiler og læderprodukter (f.eks. beklædning, boligtekstiler, skind og tasker) inklusive ikke-tekstile og -læder komponenter som tilbehør. MADE IN GREEN-mærket verificerer, at en vare er testet for skadelige stoffer, produceret under ordentlige og sikre forhold i en bæredygtig produktion.

Cradle to Cradle

På dansk “vugge til vugge” er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre.

Cradle to Cradle
Gold

Cradle to Cradle Certified® er en internationalt anerkendt, tredjepartsverificeret produktcertificering målrettet den cirkulære økonomi. Ordningen fungerer desuden som det perfekte værktøj til at handle på den grønne omstilling, udvikle nye produkter og forretningsmodeller og skabe nyttige samarbejder i hele værdikæden.

PCF (Process Chlorine Free)

Papir mærket med PCF betyder, at fibrene er genbrugsfibre, og at man ikke har bleget fibrene eller at genblegningen blev foretaget uden brug af klorderivater. Selvom der ikke anvendes blegningsstoffer, vil fibrene typisk indeholde rester fra blegning af de originale, nye fibre.

Nyhedsbrev
Få tilbud, produktnyheder og andet godt lige ved hånden
Vælg venligst hvilke afdelinger, du ønsker nyheder fra.
Copyright © Kontor Syd A/S - Alt indhold på siden, herunder billeder, produktinformation, tekst m.v. tilhører Kontor Syd A/S, og intet indhold fra siden må gengives uden tilladelse