Reklamation

Reklamationer

ERHVERVSKUNDER (CVR NR.)

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler.

Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke inden for den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.


PRIVATKUNDER (CPR NR.)

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse på varekøb. 

Når du handler på Kontorsyd.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret, hvis der er noget galt med varen. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen skal sendes til: Kontor Syd A/S, att. Kontorsyd.dk  Elholm 2, 6400 Sønderborg.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

Reklamationsret

For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste - der påføres køberen på grund af materialeog fabrikationsfejl, hardware- og softwarefejl, samt for beskadigelse/tab af data og/eller programmer påtager sælger sig ingen erstatningspligt. Herunder krav som følge af virus-/hackerangreb, uanset omfanget eller arten heraf, uanset hvorledes angrebet er overført eller viderebragt eller som aftalens ydelser skulle have forhindret. Virus-/hackerangreb defineres som ondskabsfuld software eller andre programmer, data eller koder (inklusiv, men ikke begrænset til, "orme", "logic bombs" eller "trojanske heste") der kan sprede sig selv eller kan blive produceret ved hjælp af data medier eller netværk af en hver art inklusiv Internettet, og som indeholder eller kan udlæse destruktive eller fejlproducerende funktioner.

For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret.

 

Ejendomsret 

Det solgte (inkl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

 

Værneting og lovvalg

Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister, og enhver retssag vil efter sælgers valg kunne anlægges ved Retten i Sønderborg/Vestre Landsret. Voldgift kan aftales.

Nyhedsbrev
Få tilbud, produktnyheder og andet godt lige ved hånden
Vælg venligst hvilke afdelinger, du ønsker nyheder fra.
Copyright © Kontor Syd A/S - Alt indhold på siden, herunder billeder, produktinformation, tekst m.v. tilhører Kontor Syd A/S, og intet indhold fra siden må gengives uden tilladelse